Över tusen soldater på massiv krigsövning mellan Helsingfors och Hangö, hbl.fi

Omkring 1 350 värnpliktiga och reservister deltar i krigsövningen Sapeli 21 i månadsskiftet november-december på ett område som sträcker sig från Helsingfors till Hangö. Övningarna pågår också i mörker och de kan orsaka buller.

Gardesjägarregementet leder krigsövningen Sapeli 21 som in leds på fredag och pågår i en vecka på flera orter i västra och mellersta Nyland. Flera av deltagarna fullgör sin värnplikt i och med övningen. Trupper från Pansarbrigaden och Markstridsskolan deltar också. […]

Huvudmålsättningen är att stärka Gardesjägarregementets truppers beredskap och prestationsförmåga i krävande stridsuppgifter i bebyggda områden och vid sydkusten. Genom att öva på ett stort område skapar man situationer där trupperna får tillämpa vad de lärt sig om strider både i och utanför tätorter. Läs artikel