Baseavtalen med USA – bør Norge si nei? allevents.in

Velkommen til møte om baseavtalen med USA i regi av Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet og Nei til Atomvåpen.
Når: Tirsdag 30. november kl 18.00-19.30
Hvor: Bekkestua bibliotek

16. april presenterte Solberg-regjeringen en tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom USA og Norge. Avtalen går ut på å opprette såkalte «omforente områder» på flystasjonene på Rygge, Sola, Evenes og Ramsund orlogsstasjon. Med dette overgir også Norge mye av kontrollen over disse områdene til amerikanerne.
Avtalen hevder at den norske atomvåpenpolitikken ligger fast og understreker at alt skal skje med full respekt for norsk suverenitet, norske lover og folkerettslige prinsipper. Men det står også at norske hensyn vil tilsidesettes dersom amerikanske operative behov anses som viktigere. Amerikansk militær effektivitet vil altså kunne trumfe norsk suverenitet, dersom USA mener det er nødvendig.En rekke spørsmål oppstår:
Vil norske myndigheter ha kontroll med hvordan USA bruker norsk territorium om krisa oppstår?
Er det grunn til å ha tillit til at verdens største militærmakt, som har bruk av atomvåpen som sikkerhetspolitisk strategi, vil overholde lovnaden om “ingen atomvåpen på norsk jord” når de ruster seg opp mot verdens nest største atommakt?
Bør Norge si nei til avtalen?

Innledere:
– TORMOD HEIER, Oberstløytnant og forsker ved Forsvarets høgskole.
– FREDRIK HEFFERMEHL, jurist og forfatter.
– LARS EGELAND, Nestleder Nei til Atomvåpen
– LISS SCHANKE, IKFF