Øver på NATOs kjerneoppgave, forsvaret.no

Neste år kommer rundt 35 000 soldater til Norge for å delta i storøvelsen Trident Juncture 18. – Avgjørende å øve på det kollektive forsvaret av Norge, sier viseadmiral Ketil Olsen.

– Artikkel 5 står fortsatt sterkt i NATO. Men artikkel 3 sier at enhver nasjon skal være i stand til å ta vare på seg selv og være i stand til å motta forsterkninger fra NATO i en eventuell konflikt, fortsetter Olsen.

– Derfor må Norge trene og øve på dette jevnlig…

Det er altså kjernen i NATO som nå skal øves og testes, artikkel 5.

– Vi øver på kollektivt forsvar, som er det NATO handler om, og da må vi opp på et nivå som er på linje med Trident Juncture 18. Läs artikel