Øver igjen på operasjoner mot Svalbard, aldrimer.no

[…] Russiske marinefartøyer fra Nordflåten, herunder to landgangsfartøyer, har deltatt i øvelsesaktiviteten. Også det russiske luftvernsystemet S-400 skal være forflyttet til Victoria-øya, så langt vest som mulig mellom Svalbard og Frans Josefs land, for at Nordflåten skal kunne utøve kontroll over så store deler av luftrommet over Svalbard som mulig.

De russiske styrkene har også øvd på å kunne kutte sambandskablene mellom fastlands-Norge og Svalbard. Fartøyer som har kapasitet til å gjennomføre denne type operasjoner deltok i øvelsen, opplyser allierte forsvarskilder.

Ifølge disse kildene skal Svalbard satelittstasjon (Svalsat) ha vært et særskilt øvingsmål for de russiske styrkene, samt å kunne jamme eller på annen måte ta ut telekommunikasjon til og fra Svalbard. […]

Russiske spesialstyrker deltok på øvelsen, der minst en eller flere spesialubåter av typen P-650 «Midget» ble benyttet. Disse ubåtene er på bare 720 tonn, er 55 meter lange og 6,4 meter brede. Ubåtene er spesialdesignet for blant annet skjult innsetting av spesialstyrker, eksempelvis på Svalbard.

Dette vil kunne representere en første bølge fra russisk side i et reelt scenario, med lav militær signatur og der det vil kunne være vanskelig å dokumentere at det er Russland som står bak før det er for sent. Läs artikel