Över 50 flygplan och 4 500 soldater deltar i Ruska 19, ilmavoimat.fi

Flygvapnets luftoperationsövning Ruska 19 arrangeras under perioden 1‒10 oktober. Över 50 luftfartyg och omkring 4 500 personer deltar i övningen runt om Finland. Också det svenska flygvapnet deltar i Ruska 19. […]

Ruska 19 är en del av det finsk-svenska försvarssamarbetet. Det svenska flygvapnet deltar med åtta multifunktionella JAS 39 Gripen C/D jaktplan samt ett Argus radarspanings- och ledningsflygplan. De svenska flygplanen deltar i Ruska 19 såväl som en del av den styrkan som övar luftförsvarsuppgifter som i den styrkan som agerar motståndarsida.

Flygvapnen i Finland och Sverige har som en del av det finsk-svenska försvarssamarbetet sedan 2016 deltagit i varandras luftoperationsövningar som fokuserar på nationellt försvar. I mars 2019 deltog finska Hornet-jaktplan i Flygvapenövning 19 i Sverige. Läs pressmeddelande