Patriot-projektet rullar vidare, fmv.se

Det svenska Patriot-projektet går enligt plan. Det konstaterade FMV:s projektledare Christer Mellgren efter det andra stora uppföljningsmötet.

Det svenska Patriot-systemet är under produktion med leverans av första eldenheten till FMV under andra kvartalet 2021. Men innan dess är det mycket som ska hända.

– Vi jobbar hårt med att få alla olika delar i projektet på plats. Förutom själva grundkomponenterna som FMV köper från USA upphandlar FMV egna radiolänksystem och fordon. Ett underhållskoncept ska också på plats, säger FMV:s projektledare Christer Mellgren.

Den amerikanska staten är FMV:s motpart och den som beställt systemet av huvudleverantören Raytheon. Två gånger om året genomförs uppföljningsmöten med företrädare för den amerikanska staten, US Army och industrin. Det första mötet hölls i USA i mitten av februari 2019 och det andra mötet hölls nyligen i Stockholm. Läs pressmeddelande