Övar för att stärka markstridskrafterna, forsvarsmakten.se

En stor del av arméns förband samlas i Skåne under en vecka. De ska öva tillsammans för att fortsätta stärka markstridskrafternas förmåga.
– Våra politiker och försvarsmaktsledningen har varit tydliga med att vi ska leverera ökad operativ effekt för att stärka tröskeleffekten. Att öva de ingående delarna i armén i en gemensam övning skapar starkare helhet. Vi bidrar till utvecklad brigadförmåga, säger Bengt Alexandersson, övningsledare och chef på Skaraborgs regemente som planerat övningen. Läs pressmeddelande