Osäkerhet farligt, sydostran.se

Thage G Peterson, fd Försvarsminister och tidigare talman i Sveriges riksdag

Tidpunkten för förslaget kunde inte vara sämre vald. I en tid när osäkerhet råder över hela världen med regeringskriser. I ett läge när USA befinner sig i en akut ledarkris så skall vårt land passa på att underordna sig USA och NATO ännu mer.

Det borgerliga inhoppet skapar osäkerhet i vår omvärld. Det är farligt med osäkerhet i försvars- och säkerhetspolitiken. Man får inte sitta på två stolar samtidigt. Sveriges försvarspolitiska linje förpliktigar – att Sverige talar samma språk i samma tonläge både till USA och Ryssland.

Om vi inte gör det så är vi inte neutrala och militärt alliansfria. Vi måste vara lika tydliga och konsekventa mot både öst och väst. Gammaldags rysskräck eller en överdriven tro på USA:s demokratiska stabilitet får inte göra oss blinda. Eller påverka oss till ett äventyrligt agerande.

Närmandet till USA:s försvarsorganisation har under senare år skett i en rasande fart. Och detta utan att man presenterat några anledningar till varför Ryssland skulle angripa Sverige.

Vårt land är inte, som jag ser det, ett strategiskt viktigt mål för Ryssland. Ett isolerat ryskt krig mot Sverige är inte sannolikt. Att Ryssland upprustar är inte ett skäl nog. Läs artikel