ÖPPNINGSANFÖRANDE VID LANSERINGEN AV ALLIANSFRIHETEN.SE Anders Björnsson

Ibland föder en tanke en bok, men det kan också vara tvärtom. I det här fallet födde en bok tanken på en sajt, en nätplats. Det är den som öppnas idag. Boken heter Bevara alliansfriheten – Nej till Nato-medlemskap! Och sajten heter alliansfriheten.se. Fasthållandet vid den militära alliansfriheten och försvaret för traditionell svensk säkerhetspolitik, som har syftat till och lyckats med att hålla vårt land utanför militära och andra konfrontationer mellan stormaktsblocken under mer än 200 år, är det gemensamma för boken och för sajten.

Vi tre som står bakom sajten, nätplatsen, har också varit med om att utarbeta boken – en expertantologi – som utkom på senhösten förra året, 2014. Boken var en argumentationssamling, sajten tänker vara en kunskapsbas. Att vi har skaffat oss en nätplats beror inte på att vi skulle vara några speciella it-nördar, utan samt och synnerligen på att de vanliga medierna i Sverige inte gillar ett öppet meningsutbyte om svensk säkerhets-, försvars- och utrikespolitik. De driver kampanj. De vill, med få undantag, få in Konungariket Sverige i Nato. Det vill att deras bestämda uppfattning ska finslipas bakom lyckta dörrar. Utredning kallas detta. Diskussion gillar de inte.

Därför behövs det alternativa fora.

De behövs – ibland kallas de sociala medier, jag skulle vilja kalla dem motmedier – i Sverige lika väl som i Kina, i Finland lika väl som i Ryssland. När gamla offentligheter krymper, måste man etablera och utveckla nya. När de som har mycket pengar sviker sitt publika ansvar, måste vi som har mindre pengar träda till. Man kan säga att vi slåss ur ett institutionellt underläge, men vi har samtidigt ett överläge i förhållande till alliansförespråkarna – och det överläget består i den historiska insikten om att ifall Sveriges regering inte hade hållit sig till den fredspolitik som inleddes genom kronprins Karl Johans överenskommelse med den ryske kejsaren Alexander I i Åbo i augusti 1812, så hade Sveriges folk, i likhet med många andra folk, släpats ut på slagfälten i två stora krig. Neutraliteten var inte garanten men förutsättningen för att stå utanför. Alliansmedlemskap är garanten för att bli med i ett krig. Det har aldrig stoppat ett krig. Väpnade allianser skapade ett kallt krig som var en dålig ersättning för en verklig fred.

Bokens författare, och inte minst min medredaktör Sven Hirdman, har gjort viktiga medborgerliga insatser genom att ställa sin expertis till förfogande i den allmänna debatten. Nu går vi ett stycke till.

Vad vill vi med alliansfriheten? Den ska ge länkar, referenser, till vad som har publicerats på annat håll om det bestående värdet av svensk alliansfrihet – i Sverige men i förekommande fall även utomlands. Vi ska ge utrymme åt originalpublicering och åt debatt. Lika viktigt att lära känna är Nato-förespråkarnas argumentation i sak, och därför blir det naturligt att även referenser till källor som redovisar den finns med. Särskilt viktigt är det att bevaka och belysa den opinionsbildning som sker i vårt östra grannland, Finland. Det är den stat som betyder mest för den svenska säkerhetspolitiska orienteringen. Det är det folk som står oss närmast – idag och i förfluten tid. Redan på alliansfriheten.se:s första dag finns uttalanden av Finlands utrikesminister Erkki Tuomioja där.

Därmed är alliansfriheten.se invigd.

Hållet vid Stockholm Conference Centre,

Norra Latin, den 17 februari 2015.