Öppnar för förändring av Sveriges militära insats i Mali, omvarlden.se

I skuggan av talibanernas maktövertagande i Afghanistan, efter bland annat 20 år av svenskt militärt engagemang, har insatsen i Mali hamnat i blickfånget. Socialdemokraterna öppnar för en förändring av Sveriges militära närvaro i landet. […]

– Nästa gång regeringen kommer med en proposition om Minusma så vill vi att den ska innehålla en ”exitstrategi” som visar hur man ska kunna avveckla den här insatsen på ett ordnat sätt, säger Pål Jonson. ( M, vår anm.)

Sverige bör alltså lämna FN-insatsen i Mali?

– Ja, det är vår uppfattning. Vi har inte sagt något datum, men Sverige har tagit ett stort ansvar i Mali och vi tycker att det är rimligt att fler länder tar ansvar för insatsen. Det är också mot bakgrund av att vi är i ett uppbyggnadsskede av det svenska försvaret. […]

– Just nu tycker vi att Sverige ska stanna kvar i Mali. FN har gjort bedömningen att trots två militärkupper på kort tid så behöver arbetet fortsätta med att stödja en utveckling som ska leda fram till att fredsplanen implementeras, säger Kenneth G Forslund (S) ordförande i riksdagens utrikesutskott.

Han utesluter dock inte att inriktning eller storlek på bidraget kan justeras.

– Det är inte omöjligt att det blir en större förändring, men det är för tidigt att säga, säger han. Läs artikel