Öppna farleder – en förutsättning, forsvarsmakten.se

Sverige som land är till stor del beroende av handel med andra länder. Av all vår import och export sker en övervägande del med fartyg. Därför är också en av marinens främsta uppgifter att på olika sätt säkra våra farleder till och från viktiga hamnar i landet.

I vårt idag osäkra omvärldsläge blir det allt viktigare att förbereda sig på alla tänkbara händelseutvecklingar och inte minst att i sammanhanget öva på att hålla farleder viktiga för handel, sjöfart och marina förband öppna och säkra. Under marinens pågående vårövning ligger som en del i detta fokus på att utveckla förbandens förmågor inom bland annat minröjning. Läs pressmeddelande