Opinionsmätning: Européernas förtroende för USA har sjunkit, dn.se

Joe Biden har en uppförsbacke i stora delar av Europa när han börjar sitt presidentskap. Visserligen gläds många åt att han vann valet. Men av drygt 15.000 tillfrågade i en opinionsmätning i elva europeiska länder anser en majoritet att USA:s politiska system är trasigt. Bara i Polen och Ungern anser en majoritet av de tillfrågade att USA:s politiska system fungerar.

Ett genomgående tema i mätningen är att européernas förtroende för USA har urholkats. Många litar inte på att USA hjälper Europa vid en militär kris och vill heller inte liera sig med amerikanerna i en konflikt med Kina eller Ryssland. En majoritet tror att inom tio år går Kina om USA som supermakt. […]

Statsvetaren Ivan Krastev, ordförande i Center for Liberal Strategies i Sofia i Bulgarien, är medförfattare till rapporten The crisis of American power: How Europeans see Biden’s America, som baseras på opinionsmätningen.

– Allmänhetens åsikter formar inte regeringars politik, men regeringar är väldigt försiktiga med att gå emot starka uppfattningar som rör säkerhets- och utrikespolitik. Det gäller särskilt när tiderna är osäkra, som de är nu, säger han.

Han tolkar främst mätningen som en kris för USA:s maktposition, snarare än en kris för amerikansk demokrati.

– Tvivlet handlar inte om nya administrationens intentioner, utan om dess möjlighet och kapacitet att kunna gå tillbaka till vad USA var tidigare, säger Ivan Krastev. Läs artikel