Ønsker å melde USA ut av NATO, aldrimer.no

USAs president Donald J. Trump har gjentatte ganger tatt opp med sine nærmeste rådgivere at han ønsker å melde landet ut av NATO. Det skriver den amerikanske avisen New York Times.

I forbindelse med NATO-toppmøtet i Brussel i juli i fjor sommer, der den amerikanske presidenten skapte store bruduljer med sine uttalelser, uttrykte Trump til sine egne rådgivere at han ikke så noe poeng med NATO-alliansen, som den amerikanske presidenten anså for å være mest en belastning for USA. […]

Ifølge NYT, skal den amerikanske presidentens nasjonale sikkerhetsteam, inkludert daværende forsvarsminister Jim Mattis, som gikk av ved nyttår, og den nasjonale sikkerhetsrådgiveren John R. Bolton ha lykkes med å overtale presidenten til å ikke snakke om sine vurderinger offentlig, med henvisning til at USA kunne miste innflytelse i Europa og i tillegg motivere Russland ytterligere til å så splid mellom USA og Europa. Läs artikel