Olika stomaktsperspektiv – Sverige ska inte välja sida

Vi länkar här till en artikel från brittiska The Independent som jämför de ryska och de västliga uppfattningarna av omvärlden med varandra. Författaren konkluderar att det inte är rustningar och militära handlingar i sig som leder till att ett allt skarpare säkerhetsläge har uppstått utan en avtagande tilltro i relationerna mellan de två potentiella huvudkombattanterna.

Vi som utger denna sajt anser inte att fluktuationer i det rådande säkerhetsläget ska vara bestämmande för Sveriges nationella och internationella vägval. Militär alliansfrihet och substantiell försvarsförmåga är nycklar till vårt lands oberoende, integritet och handlingsfrihet – i krig som i fred, i tider av spänning såväl som avspänning. Ändå torde man kunna göra den bedömningen att det, när misstroendet mellan parter som ser varandra som motståndare ökar, blir ännu viktigare för den lilla staten att inte ta parti och välja sida.

Det duger inte heller att, som Sveriges tillträdande ambassadör i Helsingfors, Anders Ahnlid, i ett samtal med finska tv- och radiobolaget Yle nyligen förklara att ”ett medlemskap [i Nato] är inte aktuellt just nu”. När var det någonsin aktuellt? Och under vilka omständigheter kan det bli aktuellt? Sådana spekulationer borde svenska diplomater inte främja. Misstankar om att den svenska stats- och utrikesledningen har en dold dagordning i medlemskapsfrågan tjänar inte landets intressen i det givna läget.