Okunnighet eller dumhet av försvarsministern? sla.se

Per Blomquist

Försvarsministern har skrivit boken ”Hundra procent socialdemokrati” som präglas av kaxighet även gällande Sveriges säkerhet – okunnighet eller ren dumhet?

Han håller fast vid värdlandsavtal och anfallsövningar med USA/Nato-stridskrafter på svenskt markterritorium samtidigt som han hävdar militär alliansfrihet. Det kan väl knappast ses som en fredsinvit, snarare som ett klarläggande så till vida att ryssarna definitivt kommer att inrangera oss i ledet av potentiella fiender och vid ett krigsutbrott behandla oss därefter. […]

De små krigiska partierna C och L förespråkar anslutning till Nato, men regeringen kan hålla den dörren stängd med stöd av V och SD. Ja, och framför allt med hjälp av svenska folket som vill ha ett försvar som bevarar freden.

M och KD vill se en ny utredning.

Försvarsministern har lett politikerna fel med okunnighet och hybris.

Sverige har ett allvarligt militärstrategiskt läge med både USA och Ryssland positionerade nära svenskt territorium. Om vi självständigt och trovärdigt försvarar hela vårt markterritorium är det till fördel för stormakterna, och Sverige kan undvika krig.

Sverige bör välja en konservativ säkerhetspolitik och följa fredslinjen med goda förbindelser med både USA och Ryssland. Detta är också i överensstämmelse med folkviljan. Läs artikel