Økt ubåtaktivitet ved norske havner, forsvaretsforum.no

Antallet atomubåter innom norske havner tredoblet, ifølge Direktoratet for strålevern og atomberedskap (DSA). Det viser et referat fra et styringsmøte i oktober som Aftenposten har fått innsyn i.
– Generelt kan vi si at fra 10-15 anløp i året for noen år siden, mottar Norge nå rundt 30-40 anløp i året av franske, britiske og amerikanske reaktordrevne ubåter, sier avdelingsdirektør Per Strand i DSA til avisen. Den økte aktiviteten har skapt spenninger mellom stormaktene. Läs artikel