Oksanen: Bygg upp beredskapspolisen via värnplikten, helahalsingland.se

Polisen behöver förstärkas för att orka med påfrestningar. Beslutet att lägga ned beredskapspolisen var alldeles förhastat och präglat av prestige och kortsiktighet. […]

Sverige behöver en ny beredskapspolis som också kan vara deltidspolis på samma sätt som det finns deltidsbrandkårer. Den gamla beredskapspolisen var civilpliktiga poliser som fått fem veckors extrautbildning vid polishögskolan efter genomförd värnplikt. 2012 när resursen lades ned fanns 1500 beredskapspoliser. Det kan jämföras med att polisen totalt utgör idag cirka 20 000 personer.

Avsikten med Beredskapspolisen var att den skulle avlasta vid extraordinära händelser genom att ta hand bevakning, avspärrning och befolkningsskydd. Men Rikspolisstyrelsen tyckte inte att resursen behövdes och styrkan lades ned 2012. Vapnen förstördes. Att det var ett stort misstag inser nog de allra flesta idag. Läs artikel