Oklar politisk kultur om säkerhets- och försvarspolitik, sla.se

Per Blomquist, ledamot i Kungl. Krigsvetenskapsakademien

I Göteborgsposten den 23 mars skriver Finlands tidigare utrikesminister Erkki Tuomioja (SPD):

”Sverige och Finland delar både värden och intressen, men det finns också skillnader oss emellan. Det finns till exempel skillnader beträffande den politiska kulturen i våra länder. I Finland strävar vi bland annat efter att kunna behandla riktlinjerna för vår utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik med bred konsensus och det finns ingen fara för att den kan rubbas av att något väsentligt skulle ha hållits dolt för riksdagens ledamöter. […]

Samma öppenhet gäller försvarsmaktens internationella övningsverksamhet. Vi är med i övningar som ger mervärde i form av kunskap och erfarenhet till vårt försvar samtidigt som vi inte vill använda dem som politiska markeringar som kan öka spänningar.

I sitt svar till regeringens säkerhetspolitiska redogörelse för fyra år sedan anförde riksdagen att ’ett tydligt mål för vår utrikes- och säkerhetspolitik är att motverka en situation där Finland blir part i en militär konflikt’. I svaret konstateras också att ’en eventuell konflikt i vår närmiljö skulle påverka Finlands säkerhet direkt. Vi bör agera så att landet inte blir föremål för krigsoperationer vid en militär konflikt’. Läs artikel