Ökade krav på fungerande el och kommunikationer vid kris eller krig, Sveriges Radio

För att stärka totalförsvaret uppmanar nu regeringen en rad viktiga myndigheter, landsting och kommuner att se till att de kan fungera vid kris och krig. Det handlar exempelvis om att de ska kunna arbeta från alternativa, säkra platser och där ha el, säker kommunikationsutrustning och mat.

– I det här ingår att titta på hur man kan verka från alternativa miljöer och skyddade ledningsplatser. Men här ingår också hur man ska kunna förse sig med förnödenheter, hur man ska kunna ha den typ av tjänster och egendom som krävs för att kunna klara försörjningsfrågor. Det här handlar om att bygga en robusthet, säger försvarsminister Peter Hultqvist…

Dessutom måste de berörda myndigheterna se till att personer krigsplaceras på alla på viktiga tjänster så att de är på plats och systemen fungerar vid höjd beredskap. Peter Hultqvist. Läs artikel