Ökad och riskfylld militär aktivitet runt Sverige, dn.se

[…] Kränkningar av svenskt territorium är numera sällsynta, men det betyder inte att läget är avspänt och lugnt. Tvärtom: i själva verket genomförs dygnet runt militära övningar, operationer och spaningsuppdrag i en omfattning som få svenskar känner till.

En enda dag – onsdagen den 16 september – pågick minst 15 militära övningar och operationer runt Sverige visar DN:s sammanställning. Utöver Östersjöns nio strandstater bedrev ett dussin andra länder också militär verksamhet vårt närområde. […]

De senaste åren har den militära verksamheten runt Sverige ökat, men krisen i Belarus har vridit upp den till en ny nivå. Niklas Granholm, forskningsledare vid Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI, säger:

– Under sensommaren och tidig höst är det ofta högre militär aktivitet. Men nu försämras säkerhetsläget snabbt, nu tas ytterligare steg, säger Niklas Granholm.

Som största Östersjöland måste Sverige reagera. Ryska landstigningsfartyg med eskortfartyg som gick öster om Gotland den 25 augusti utlöste en höjd svensk militär beredskap. Och den senaste veckan har svenska spaningsplan varje dygn lyft och gått ut över Östersjön.

– Säkerhetsläget har försämrats över tid. Det är ju inte så att de här övningarna och aktiviteterna görs för sin egen skull. Utan varje aktivitet, varje övning innehåller ett säkerhetspolitiskt signalmoment – det måste man förstå, säger försvarsminister Peter Hultqvist. Läs artikel