Ökad militär förmåga ger signaler ut i världen, fro.se

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) intervjuar försvarsminister Peter Hultqvist:

[…] Vid flera tillfällen har vi läst i medierna och hört försvarsministern uttala sig om vår goda relation till USA och hur de sagt att om Sverige hamnar i knipa då kommer vi. Detta trots att vi ej är med i NATO. En rättmätig fråga är då, kan vi lita på USA?
– Det finns inte någon anledning att ifrågasätta vår relation med USA, vi har ett utmärkt samarbete. Sverige övar kontinuerligt tillsammans med USA och detta ger en stark säkerhetspolitisk signal till övriga världen, säger Peter Hultqvist.

Samtidigt framhävdar vår försvarsminister att vi har många attraktiva samarbeten med andra länder i Europa. Sverige ökar sin militära förmåga, ekonomin stärks och vi övar kontinuerligt med våra samarbetspartners.

Vad vi i framtiden måste sätta mer fokus på är kinesernas investeringar. Där måste Sverige ha en starkare nationell kontroll. Enligt försvarsministerns, bör vi ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv, hålla koll på Ryssland, Iran och Kina.

När vi kommer in på de frivilliga försvarsorganisationerna ler ministern stort. Det märks att det är ett ämne som ligger honom varmt åt hjärtat.
– Vi värnar om de frivilliga försvarsorganisationerna bland annat med att lägga en stor summa pengar på dem. Ni behövs och ni bidrar till mycket inom totalförsvaret. Fortsätt med det. 2020 är det dags för den stora Totalförsvarsövningen där de frivilliga försvarsorganisationerna är med. Läs intervju