Øget tilstedeværelse i Grønland vil vise vilje til at forsvare Kongeriget,

Søren Espersen (DF), udenrigs- og forsvarsordfører

[…] Og hvordan nu det? Jo, USA har gjort klart, at man nu seriøst kigger sig omkring i Grønland for at finde det, man kalder egnede landingsbaner, samt mulige flådebaser. Meddelelsen blev bredt modtaget med et skuldertræk, men var, synes jeg, meget foruroligende. […]

Tanken om, at Kongeriget nu – bortset fra Thule, som har en ganske særlig historie – skulle lægge areal til et andet lands baser og landingsbaner huer bestemt ikke os i Dansk Folkeparti. For det er jo som nævnt udtryk for, at der ikke længere er tiltro til, at vort militær har viljen til at forsvare Kongeriget, og derfor agter USA at gøre det for os.

Det være sig her bemærket, at som det er nu, er ethvert amerikansk fly hjertelig velkommen til at benytte en hvilken som helst landingsbane i Grønland – ligesom ethvert amerikansk flådefartøj er hjertelig velkommen til at lægge til i en hvilken som helst havn i Grønland. Selvfølgelig! For sådan behandler man sine nære allierede.

Men der er en verden til forskel derfra og så til, at USA opretter en decideret flådebase og en decideret flyvestation i Grønland. Dette ville vi ikke kunne acceptere!   […]

Kravet til Forsvaret er nu, at vor tilstedeværelse atter bliver permanentgjort. Det er jo netop også det, som USA har tanke om, men i stedet for at blive mere eller mindre tvunget til at overlade det til USA, bør vi gøre det selv, og vort forslag er, at Søværnet genopretter en decideret flådebase – og det bedste bud herpå er Grønnedal i Godthåbsfjorden, som jo indtil 2014 netop var dansk flådebase.    Läs artikel