ÖB:s fältövning i strategiskt område, forsvarsmakten.se

Varje år bjuder överbefälhavare Micael Bydén in chefer från ett stort antal samarbetsmyndigheter till en chefsfältövning. Årets övning har det väpnade angreppet som tema och platsen är militärstrategiskt viktig; norra Sverige, en del av Nordkalotten och Arktis. Ett 60-tal personer från Försvarsmakten och närmare 20 av Försvarsmaktens samarbetsmyndigheter har deltagit…

Sverige bygger säkerhet också tillsammans med andra och där är det svensk-finska samarbetet en viktig byggkloss. Generalmajor Petri Hulkko, blivande arméchef i Finland, deltar i övningen för andra gången.
– Vi är tacksamma för att vi blir inbjudna och får ta del av hur man tänker på svensk militärstrategisk nivå, och jag konstaterar att våra länder har stora likheter. Jag ser i princip inga skillnader, vi har lika kultur och bakgrund och det här visar att det svensk-finska samarbetet går framåt på ett väldigt bra sätt, på alla nivåer inom våra försvarsmakter. Läs pressmeddelande