ÖB: Vi kommer att bli bättre, vk.se

Ett nytt regemente i Östersund finns med i Försvarsmaktens nya budgetunderlag till regeringen. Där pekas också med hela handen för var en ny artilleriutbildning bör förläggas – i Villingsberg i Karlskoga och inte Kristinehamn.

Försvarsmakten ska också börja planera för en divisionsartilleribataljon med eldrörsartilleri. Artilleriutbildningen ska förläggas till Kristinehamn/Villingsberg enligt regeringens underlag.

– Vi förordar Villingsberg som utbildningsort. Där har vi sedan tidigare övnings- och skjutfält och vi har infrastruktur på plats som vi kan utgå ifrån. Kristinehamn innebär en rad utmaningar, säger ÖB och hänvisar till att försvaret bland annat inte äger den mark som behövs där.

Jämfört med det underlag som Försvarsmakten lämnade in i november i fjol, har regeringen prioriterat något annorlunda. Framför allt handlar det om att markförband tidigareläggs. Läs artikel