Putin beordrer massiv militærøvelse, aftenposten.no

President Vladimir Putin drar i gang en omfattende militærøvelse, der forsvaret skal trene på å avverge trusler fra terrorister.

Forsvarsdepartementet opplyser at øvelsen skal vare til tirsdag og at den omfatter 150.000 soldater, 27.000 militærkjøretøyer, 414 fly av ulike typer og 106 marinefartøyer.

Øvelsen involverer landstyrker som står i de sørvestlige delene av Russland, med flybårne enheter fra andre deler av landet vil også delta. Ifølge departementet skal styrkene trene på å avverge terroristtrusler i den sørvestlige del av Russland. Läs artikel