ÖB om ryska robotarna: Vi försöker hantera hoten, svt.se

Det handlar om så kallade Iskander-robotar som har en räckvidd på omkring 40 mil och som kan bära kärnvapen. Vad betyder det för Sveriges säkerhet att de nu finns så nära den svenska gränsen?

– När man tar det här steget med ett system med lång räckvidd, som kan nå sydöstra Sverige inklusive Gotland och upp mot huvudstadsområdet, så är det klart att det betyder något. Ryssland har inte gjort någon hemlighet av det, placeringen i Kaliningrad är ett steg, en förväntat steg, om permanent eller inte får vi se. Men det är klart att vi beaktar det här i vår planering, säger ÖB Micael Bydén och fortsätter:– Det betyder att det finns ytterligare ett system som direkt kan påverka oss och för mig innebär det att vi behöver vidta ett antal åtgärder. Till exempel att inte ha alla ägg i samma korg. Exempelvis att titta på spridning av våra flygstridskrafter och att vi försöker hantera den här typen av hot från det här vapensystemet på det sättet. Det är en bredd av åtgärder vi får titta på…

Hur stort hot mot Sverige utgör Ryssland idag?

– Om man gör en helhetsbedömning, så över tid ett försämrat säkerhetsläge, men jag vill vara tydlig med att sannolikheten för ett väpnat angrepp mot Sverige är låg. Men om det skulle hända något, om Ryssland skulle vidta någon åtgärd om än inte mot Sverige, så konstaterar vi att Sverige kommer att beröras vid en konflikt i vårt närområde. Läs artikel