ÖB Micael Bydén på Folk och Försvar

[…] Sverige är nämligen ingen avkrok. Vårt lugna hörn av världen befinner sig i en militärstrategisk skärningspunkt mellan öst och väst, mellan aktörer och intressesfärer. Vi måste ha beredskap att möta alla typer av utmaningar – klimatpåfrestningar såväl som påverkansoperationer och ytterst det väpnade angreppet. Det förutsätter en förståelse för våra långsiktiga behov. […]

Sverige är en del av en friktionsyta som spänner från Arktis och Nordatlanten, ner över Östersjön och till Svarta Havsområdet. Längs vår egen gräns är Östersjön idag föremål för en omfattande militär aktivitet. Med många aktörer på en begränsad yta ökar risken för incidenter. Försvarsmakten måste ha beredskap och verktyg att analysera och agera för att undvika en eskalering.
Ryssland stärker sin militära förmåga och utmanar genom sitt agerande den europeiska säkerhetsordningen. Vi ser ett målmedvetet arbete för att nå de egna säkerhetspolitiska målen med både militära och icke-militära medel. […]

Om vårt land hamnar i krig måste vi vara nationellt uthålliga. Uthållighet får vi genom ett utvecklat totalförsvar, förankrat i hela befolkningen. Vi får det genom ett militärt försvar som är rätt bemannat, materiellt uppfyllt och med samövade stridskrafter ur försvarsgrenarna. Jag vill att vi bygger ett sådant försvar, med hög tillgänglighet. Jag vill arbeta för att säkra en långsiktigt hållbar personalförsörjning, med kompetenta anställda och frivilliga. Jag vill stärka vår förmåga att med militära resurser skydda samhällets infrastruktur. Jag vill öka vår kapacitet att försvåra och förhindra en motståndares utnyttjande av vårt nationella territorium.
Jag vill säkra vår förmåga till långräckviddig krigföring. Jag vill stärka vår kompetens att hantera cyberkrigföring. Jag vill rusta Försvarsmakten att dra nytta av utvecklingen av nya teknologier. Läs talet här: Oeverbefaelhavare Micael Byden Rikskonferensen 2019