Nytt robotsystem premiärvisades, forsvarsmakten.se

Det var inte många som sett luftvärnets nya robot annat än som en tecknad skiss. Anpassningen till att fungera från marken och på bandvagn pågår för närvarande vid fabriken i Tyskland.

Trots att det nya systemet ännu inte är helt färdigutvecklat lyckades Lv6, efter mycket jobb, få prototypen till Sverige under firandet av Flygvapnet 90 år. Jubileet firades under helgen 27-28 augusti med en mängd uppvisningar både på marken och i luften.

Även om robotbandvagnen för närvarande är en provversion som inte är fastställd så har man ändå kommit så långt att huvuddragen på systemet är tydliga. Förutom det nya robotsystemet deltog Luftvärnet med den världskända radarsensorn UndE 23, Robot 70 samt Pansarterrängbil 203 med Vapenstation 01. Köerna till Luftvärnets utställning var alltid långa. Officerare och soldater fick visa sin utrustning och svara på frågor om både befintlig materiel, om utbildning samt om framtiden. Läs pressmeddelande