Nytt lätt torpedsystem ska förstärka marinstridskrafterna, regeringen.se

…Det nya torpedsystemet ska fylla Försvarsmaktens behov av en ny ubåtsjakttorped. Vid sidan av sjömålsrobotar är systemet marinens huvudbeväpning för bekämpning av mål under och på ytan och är optimerat för att bekämpa ubåt i grunda vatten samt har funktion att kunna verka mot specifika ytmålstyper. Systemet ska kunna fungera från ubåt, korvett och helikopter i grunda vatten. Läs meddelandet