Nya rekryter inleder tjänstgöringen,puolustusvoimat.fi

På måndag, den 8 juli inleder drygt 12 000 rekryter sin tjänstgöring i kontingent 2/19. Största delen, nästan 10 000 rycker in vid arméns truppförband och marinen tar emot omkring 1 700 nya rekryter. De övriga fördelas mellan flygvapnets och gränsbevakningens truppförband.[…]

Beväringstjänstgöringen består av utbildningsperioder, med inledande soldatens grundutbildning för att sedan framskrida dynamiskt mot utbildningens huvudmålsättning, krigstida förmåga och uppgifter.

Tjänstgöringen inleds med den åtta veckor långa grundutbildningsperioden. Under de första veckorna får beväringarna lära sig grunderna i att på ett säkert sätt verka som enskild soldat och stridspar. Grundutbildningsperioden är till innehåll och genomförande identisk vid alla utbildningsgrenar. Under grundutbildningsperioden utvärderas också lämplighet för special- och ledarskapsutbildningen och de första konditionstesten genomförs. Läs artikel