Nya rekryter inleder tjänstgöringen, puolustusvoimat.fi/

Måndagen den 4 juli 2016 inleder omkring 12 000 värnpliktiga män och frivilliga kvinnor sin tjänstgöring. Andelen kvinnor är omkring 300. För första gången kan nu alla beväringar boka egen sittplatsbiljett i fjärrtågstrafiken.

Inom armén inleder omkring 10 000, i marinen ungefär 1 550 och vid flygvapnet cirka 650 män och kvinnor sin tjänstgöring. Gränsbevakningens truppförband tar emot omkring 300 rekryter.

Björneborgs brigad, som har verksamhet på två orter (Säkylä och Niinisalo) tar emot flest beväringar, där väntar man drygt 2 100 rekryter. Kajanalands brigad och Karelska brigaden tar bäggedera mot ungefär 2 000 rekryter. Nylands brigad, som ger beväringsutbildning på svenska, tar emot cirka 750 rekryter. Läs artikel