Nya KB-elever tar täten i inrycket, forsvarsmakten.se

I dag, den 22 juni, rycker 44 nya rekryter in på P 4 som blivit befälsuttagna vid mönstringen. Rekryterna tillhör de som ska genomföra en 15 månader lång värnplikt. De första 13 veckorna omfattar grundläggande militär utbildning och grundläggande chefsutbildning vilket ska ge förutsättningar för deras fortsatta utbildning till truppförande chefer för olika delar i bataljonen.

Sedan värnplikten 2010 blev valfri har utbildningen av kompanibefäl (KB) inte ingått i den militära grundutbildningen. I år är det alltså första gången på tio år som utbildningen hålls och P 4 som är i en förändringsfas är först ut med att genomföra utbildningen igen. Av de 44 som ska gå utbildningen ska sex vidare till Gotland och P 18 medan 38 stannar på P 4 resten av sin tid. Läs pressmeddelande