Är Ryssland en stormakt? Dagens militärparad rullar fram de tunga argumenten, svenska.yle.fi

Under det senaste decenniet har Ryssland gjort betydande framsteg med att förvandla landets väpnade styrkor till en effektiv krigsmakt.

Med den militärparad som arrangeras idag suktar Moskva efter omvärldens bekräftelse på att Ryssland är en stormakt. För tio år sedan inledde Ryssland en stor reform av sin krigsmakt som skulle se till att öka landets militära förmåga. Reformens första etapp tog slut i år.

– Reformen gick ut på att modernisera det sovjetiska arvet, säger Pentti Forsström, specialforskare på Försvarshögskolan i Helsingfors.

Ett av målen var att 70 procent av materielen skulle vara ny eller moderniserad år 2020.

– Målet var vagt definierat och därmed når man det, säger Johan Norberg som är forskningsledare för Ryssland på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i Stockholm.

– Det är stor skillnad mellan att modernisera bara det som finns ute i förbanden, eller också allt det som finns i lager, fortsätter han. Pratet om 70 procent har mera varit en signal om att landet genomdriver ett seriöst förändringsarbete.

I genomsnitt har hälften av leveranserna bestått av ny och hälften av moderniserad materiel. Läs artikel