Ny militær strategi: Norske styrker skal ikke forsvare Norge, derimot.no

Einar Ødegård, oberstløytnant ute av tjeneste.

Til 2018 var hensikten med forsvaret ‘å være en krigsforebyggende terskel’. Uten grenser til andre land i NATO var Norge ensomt og fredfullt beliggende utenfor felleskommandoen over det kontinentale Europa og UK. Lagring av atomvåpen og utenlandske baser var forbudt i landet, Norge var ingen trussel mot noen.

Fra 2018 er forsvarets hensikt endret til ‘å sikre en troverdig avskrekking med basis i NATOs kollektive forsvar’.  I januar 2018 sa etterretningssjefen at den største trussel mot Norge er Nord-Atlanteren. Som om Norge ikke har grense til Russland, fienden som det sies? […]

Å delta i avskrekking med basis i NATOs kollektive forsvar i fred og krig betyr at hele Norge med land, havner og flyplasser inngår i fellesforsvaret.

Landets egnede stridsmidler må avgis til felleskommandoens bruk, det ligger i ordlyden. NATO-kommandoen kan ikke løse forsvarsoppdrag uten å disponere styrker fra medlemslandene. Når norske flyavdelinger, U-båter og fregatter er stridsklare må de til enhver tid stilles under NATOs kommando, i fred som i krig.

Norge som de andre NATO-land i Europa er redusert til styrkeprodusenter. Husk, Nord-Atlanteren er den største trussel! Det hadde NATO beordret den norske militære E-sjefen til å fortelle oss i Oslo Militære Samfunn i januar 2018.

Her ser vi sammenhengen med det svindyre kjøp av F-35: Norge skal krige for NATO, ikke for Norge.

En større utenlandsk militær virksomhet over hele landet må forventes. Amerikansk fly- og flåteaktivitet viser tegn til å øke i supermaktens pågående hybridkrig mot Russland og Kina.  Läs artikel