Ny handbok: Svensk soldat SV, SOLD 2016

Ur inledningen av överbefälhavaren Micael Bydén:

Svensk soldat riktar sig till dig som har  påbörjat en utbildning och tjänstgöring i försvarsmakten som frivillig eller anställd, soldat eller  sjöman. Min förhoppning är du skall kunna återvända  boken och söka  kunskap i boken under hela ditt engagemang i Försvarsmakten.

Vårt uppdrag är unikt – vi är den yttersta garanten för Sveriges  frihet och säkerhet. Detta ställer  särskilda krav på oss som verkar i Försvarsmakten.

Uppdraget innebär både rättigheter och skyldigheter att använda  militära maktmedel med risk för eget och andras  liv som yttersta konsekvens. Därför krävs det att vi, var och en av oss, är  kompetenta, professionellla och förankrade i en tydlig och gemensam värdegrund.Läs handboken