Ny försvarssatsning, Lars J Eriksson, ledare i Norra Skåne

På måndagen såg en ny bred försvarspolitisk satsning dagens ljus. Regeringspartierna har tillsammans med M, C och KD blivit överens om att satsa ytterligare 500 miljoner kronor på försvaret under innevarande år. Pengarna anslås utöver de höjningar som redan skett. Dessutom är partierna överens om att tillskjuta ytterligare resurser 2018. Totalt innebär det att vi går mot ett starkare försvar under hela perioden 2016-2020….

Hittills har debatten präglats väl mycket av alarmism, som om Europa skulle stå inför en väpnad konflikt med Ryssland, vilket i så fall är en hotbild som behöver bättre underlag än skärrade röster från några tidningars ledarsidor. Tack och lov lever vi fortfarande i en fredlig del av världen. Att Ryssland skulle vilja starta ett storkrig genom att angripa europeiska grannländer är ytterst osannolikt med tanke på att landet har djupa ekonomiska problem och medborgare som förväntar sig välstånd, inte militära konflikter. Trots det är ett starkt svenskt försvar en bra försäkring inför framtiden.Läs ledaren