– Forsvarets fremste oppgave er å forsvare Norge, og ivareta landets sikkerhet og selvstendighet. I tillegg er Forsvaret beredt til å bistå sivilsamfunnet, også gjennom koronakrisen. Det er viktig at forespørsler om bistand håndteres og prioriteres på riktig måte. På den måten sørger vi for at vi bruker ressursene våre riktig, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Läs pressmeddelande