Nu krävs mobilisering för att försvara alliansfriheten, Stefan Lindborg ordförande i Ung Vänster

Enligt en ny rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är för första gången stödet för ett svenskt medlemskap i Nato större än stödet för att vi ska fortsätta stå utanför. Under de senaste åren har försvars- och säkerhetspolitiska frågor ökat i betydelse. Läs artikeln.