Nu frivilligt att göra värnplikten – om man ej ger samtycke till registerkontroll, cornucopia.cornubot.se

Det är nu i praktiken frivilligt att göra värnplikten ens om man blir uttagen till värnpliktsutbildning. Anledningen är att alla som tas ut ska genomgå en registerkontroll av Säpo i form av en säkerhetsprövning. Detta kan inte ske utan samtycke, och samtycker man ej kommer man inte kunna påbörja grundutbildning.

Alla tjänster hos Försvarsmakten, inklusive värnpliktig utbildning och krigsplacering via plikt ska nu säkerhetsprövas av Säpo. I praktiken handlar det om en slagning mot belastningsregistret och misstankeregistret hos Polismyndigheten. En sådan slagning kräver dock samtycke, och ger man inte sitt samtycke kan någon delaktighet i Försvarsmaktens verksamhet [då] inte påbörjas, varken grundutbildning under värnplikt eller krigstjänstlgöring” uppger Försvarsmakten till SvD.
Registerkontrollerna fortsätter sedan löpande, och sker om inte annat återigen innan eventuella repetitionsövningar.
I praktiken är det alltså frivilligt att genomföra värnpliktsutbildning – även om man tas ut kan man slippa undan helt enkelt genom att inte ge sitt samtycke till en säkerhetsprövning. Läs artikel