Nu är vår försvarsförmåga lite bättre, blt.se

Enligt uppgifter från Totalförsvarets rekryteringsmyndighet uppger knappt var tredje artonåring att de är helt eller delvis motiverade att göra värnplikten. För Sveriges framtida försvar är det av stor vikt att så många artonåringar är positivt inställda till värnplikten.

En av de medverkande talarna var generaldirektören för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (efterföljaren till Pliktverket), Christina Malm. Hon hade positiva nyheter med sig. Av de 82 999 artonåringar som då, före den 2 juni, hade fyllt i uppgifter till myndigheten (årskullen uppgår totalt till cirka 90 000 individer) hade 24 866 uppgett att de var helt eller delvis motiverade att göra värnplikten.

Nu kan man inte veta om det bland dessa knappa 25 000 finns just de som Försvarsmakten är i behov av men det får nog ändå hållas för sannolikt. Det eftersom det endast är omkring 4 000 värnpliktiga och frivilliga som ska tas ut till militär grundutbildning 2018. Läs artikel