Nothern Forest 21, forsvarsmakten.se

Northern Forest 2021 genomförs 17 maj – 2 juni i norra Finland i området kring Rovajärvi- och Sodankylä och omfattar cirka 6800 deltagare varav omkring 350 svenska soldater och officerare. […]

Inom ramen för det finsk-svenska försvarssamarbetet, FISE, sker fortsatt utveckling av förmågor inom ledningsområdet, samverkan inom staber, funktioner och värdlandsstöd.

Från Sverige deltar delar av förband samt mindre enheter med personal ur Norrbottens regemente, Artilleriregementet, Ledningsregementet, Arméstaben, Försvarsmaktens logistik, Trängregementet och Försvarsmaktens tekniska skola. Läs pressmeddelande