Northern Wind – arméövning 2019, forsvarsmakten.se

Northern Wind är den svenska arméövningen som genomförs i Norrbotten i mars 2019. Under Northern Wind övas nationellt försvar och övningen ger Sverige en ökad förmåga att lösa stridsuppgifter i brigads ram med underställda utländska förband. Eftersom övningen genomförs i norra Sverige under vinterförhållanden ger den även de deltagande förbanden en ökad vinterförmåga.

Eftersom en stor del av deltagarna utgörs av personal från andra nationer övas även förmågan att ge och ta emot stöd från utländska förband, det så kallade värdlandsstödet. Finsk-svenska samarbetet är en viktig del då den svenska brigaden förstärks med en finsk bataljonsstridsgrupp. […]
Totalt deltar cirka 10 000 personer i Northern Wind, av dessa kommer cirka 7 000 från våra prioriterade samarbetsnationer: Finland, Norge, USA och Storbritannien. Läs pressmeddelande