Northern Forest 2023, forsvarsmakten.se

Northern Forest 2023 är en övning som omfattar drygt 6 500 deltagare från fem nationer varav omkring 750 är svenska soldater och officerare. Övningen är den finska arméns slutövning och genomförs 20 maj – 2 juni i området på och runt Rovajärvi övnings- och skjutfält. […]

Från Sverige deltar personal ur Norrbottens regemente, Göta trängregemente, Södra skånska regementet, Skaraborgs regemente, Ledningsregementet, Göta trängregemente, Bodens artilleriregemente, Försvarsmaktens tekniska skola, Försvarsmedicincentrum, Försvarsmaktens logistik och Markstridsskolan.

I övningen deltar förutom finska och svenska förband även förband från Norge, Storbritannien och USA. Läs pressmeddelande