Northern Coasts 2021, forsvarsmakten.se

Northern Coasts, NOCO, är en årligen återkommande marinövning som genomförts sedan 2007. Fyra nationer turas om att planera och leda övningen och i år är det Sveriges tur. Årets upplaga genomförs 10-23 september i södra och mellersta Östersjön.

NOCO-21 involverar stabspersonal, ubåt, ytstridsfartyg, stödfartyg, helikoptrar och flygplan från 13 nationer. I årets övning deltar ett 30-tal fartyg och omkring 2.000 personer.

Sverige deltar med personal och fartyg från Första ubåtsflottiljen, Tredje respektive Fjärde sjöstridsflottiljen, Sjöstridsskolan och Marinbasen. Övningen omfattar bland annat luftförsvar, ubåtsjakt, ytstrid, minröjning och ubåtsoperationer.

NOCO-21 syftar till att förbättra marinens förmåga att genomföra integrerade marina operationer för att behålla stabilitet och säkerhet i Östersjöområdet. Övningen gör det möjligt för svenska enheter att träna tillsammans i större multinationella sammansättningar och därigenom få en ökad förmåga att verka i internationella insatser. Läs pressmeddelande