Northern Coasts 2017, Försvarsmakten

Northern Coasts, NOCO, är en av de största årliga multinationella övningarna med marint fokus i Östersjöområdet. Övningen genomförs i år under perioden 8-21 september i södra och mellersta delarna av Östersjön. Detta år står Sverige som värdnation och övningen inleds med en hamnfas i Karlskrona…

I årets version av övningen deltar bland andra Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Norge, Danmark, Belgien, Nederländerna, Kanada och Tyskland samt NATO förband. I nuläget räknar man med ett femtiotal fartyg och ungefär lika många fordon, med dem följer ungefär 5000 deltagare. Övningen kommer mestadels att äga rum till sjöss men viss verksamhet kommer även att ske på land i Skåne, Blekinge och Kalmar län…

Övningen bygger på ett fiktivt internationellt högkonfliktscenario som medger träning av samtliga stridsfunktioner inom ramen för en multinationell insatsstyrka under FN-mandat. Läs pressmeddelande