Norske styrker i beredskap på Island, highnorthnews.com

Nå er det igjen Norges tur til å vokte Nato-basen på Keflavik.

Island har ikke eget luftforsvar, og som Nato-land får øystaten støtte av allierte med periodisk tilstedeværelse av luftforsvar og luftromsovervåkning i fredstid. Oppdraget heter «Iceland Air Policing» (IAP), og i januar og februar 2023 er det Norge som utfører oppdraget på vegne av Nato.

IAP er et Nato-ledet oppdrag hvor det er periodevis rullering mellom alliansens medlemsland for å møte behovet til Island for suverenitetshevdelse.

Forrige uke sendte Norge fire F-35 kampfly til Keflavík-basen på Island. To av de norske kampflyene står på kontinuerlig beredskap, klare til å rykke ut i løpet av minutter dersom ukjente luftfartøy kommer nært islandsk luftrom.

Beredskapen kalles «Quick Reaction Alert» (QRA) og tilsvarer det norske daglige oppdraget til F-35 på Evenes. Oppdraget startet 19. januar og pågår i tre uker frem til rundt 9. februar 2023. Läs artikel