Norske sjefen i Mali: Kan måtte starte samtalene med lokale myndigheter på nytt, forsvaretsforum.no

Norsk personell i Bamako holder seg på hjemmekontor. Utenfor er det fortsatt uklart hvem som har makten i Mali etter kuppet. […]

MINUSMA-misjonen til FN ble vedtatt i 2013, og skal støtte politiske prosesser i landet og utføre sikkerhetsrelaterte oppgaver, skriver Forsvaret på sine nettsider.

– Norske myndigheter følger utviklingen i Mali med stor bekymring. MINUSMA har blant annet som oppgave å beskytte sivile, bidra til å reetablere statens autoritet og gjenoppbygge den statlige sikkerhetssektor, samt fremme og forsvare menneskerettighetene, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i en e-post til Forsvarets forum torsdag.

Forsvarets forum har rettet en rekke spørsmål til departementet, blant annet hvorvidt det er riktig å delta i en FN-misjon når den regjeringen misjonen har støttet, er blitt kastet i et kupp. Departementet har ikke svart på de enkelte spørsmålene, men har sendt over en uttalelse fra Bakke-Jensen.

– Mandatet er utstedt av FNs sikkerhetsråd, og dette er ikke kalt tilbake. Så lenge mandatet står er det ikke noe som i dag som tyder på en endring i regjeringens beslutning om å videreføre Norges bidrag til MINUSMA eller at vi vil trekke oss ut av FN-misjonen, står det blant annet i uttalelsen. Läs artikel