Norske landstridskrefter: – Historisk og uvanlig situasjon, aldrimer.no

…Bare rundt 10% av forsvarsbudsjettet går nå til Hæren. Også i Heimevernet gjennomføres det for tiden store kutt. I en historisk sammenheng er det trolig få land som har lagt så lite vekt på sitt territoriale landforsvar, som Norge nå gjør.

Generalløytnant Robert Mood (p) uttalte i går at Norge ikke lenger overholder NATO-traktatens artikkel 3, fordi landstridskreftene er så små. Han mener Forsvaret er helt ute av balanse, og at situasjonen i et historisk perspektiv er «uvanlig».

– I historisk sammenheng er det belegg for å si at dette er uvanlig. Rådende logikk er fortsatt at kontroll på landterritoriet er helt nødvendig for et effektivt forsvar. Særlig i et klassisk invasjonsscenario, men like viktig i et hybrid utpressingsscenario. Da blir lokal situasjonsforståelse og evne til  å stabilisere samfunnet kritisk viktig, sier Mood til aldrimer.no. Läs artikel