Norrlandsjägare och UK Rangers sida vid sida

Sedan 2017 är Sverige med i Joint Expeditionary Force (JEF) – ett brittiskt ramverk för en snabbinsatsstyrka vars syfte är att kunna agera vid kriser. Tio nationer deltar i dag i samarbetet och styrkan kan agera självständigt eller ihop med Nato.

Under drygt en veckas tid har därför brittiska rangers övat tillsammans med jägarsoldater vid Norrlands dragonregemente.

– Det unika i denna övning är att vi för första gången integrerat svenska och brittiska soldater i samma grupp. På så sätt har vi fått ett mycket effektivt kunskapsutbyte på kort tid, säger överste Teddy Larsson, regementschef vid Norrlands dragonregemente.

Läs mer: Norrlandsjägare och UK Rangers sida vid sida – Försvarsmakten (forsvarsmakten.se)