Norges sikkerhet er i støpeskjeen, nordnorskdebatt.no

Oddmund Hammerstad, tidigare statssekreterare i norska försvarsdeppartementet

Til høsten er det ti år siden avtalen om delelinjen i Barentshavet og Polhavet be unedertegnet i Murmansk av daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre og den fortsatt sittende russiske utenriksminister, Sergej Lavrov. Samme dag, den 15. september i 2010 hadde de to en kronikk i avisen Nordlys med overskriften «Å forvalte Arktis». Det hadde vært mange år med lavt spenningsnivå i nordområdet før dette skjedde. I 2002 ble det faktisk inngått en avtale mellom USA og Russland om leveranser av olje og gass. I dag er USA selvforsynt og president Trump raser mot europeiske statsledere som inngår tilsvarende avtaler med Russland.

Avtalen vår med Russland dreier seg ikke bare om delelinjen til havs; den inneholder også bestemmelser som skal sikre at det omfattende norsk-russiske fiskerisamarbeid blir videreført, og bestemmelser om hvordan samarbeid skal skje ved utnyttelse av petroleumsforekomster som ligger på begge sider av delelinjen. Det var tøvær og lavspenning i Arktis på den tiden. Fra norsk side kom det optimistiske formuleringer i NOU 2003:32 – Mot nord! Utfordringer og muligheter i nordområdene. I øvelsen «Barents Rescue» i 2005 samarbeidet for første gang den norske og den russiske marine om beredskap knyttet til forurensning og oljeutslipp til havs, samt om risikovurderinger av olje- og gassrelaterte aktiviteter i nordområdene. I midten av september 2009 ble en tilsvarende øvelse gjennomført hvor også Sverige g Finland deltok. «Øvelsen er meget nyttig for å teste samarbeidsprosedyrer og en av forutsetningene er å forstå hverandres kulturer og utfordringer», sa operasjonssjefen ved Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø, brigader Tor Sæther til mediene den gangen (bl.a. Folk og Forsvar kontaktblad nr. 4. 2009). Läs artikel